Cannabiskultur

Historie om cannabis og hash i Danmark

Cannabis har en tusindår lang historie, men cannabis fik for alvor et gennembrud i 1960’erne, hvor man så rusmidlet i forbindelse med ungdomsoprøret og det kulturelle opbrud. Det kulturelle opbrud i den vestlige verden skete i forbindelse med den økonomisk højkonjunktur. Dette opbrud blev navngivet ungdomsoprøret, hvor antiautoritære og antiborgerlige værdier prægede denne bevægelse. Det som kendetegnede ungdomsrøret var de unges eksperimentering med blandt andet cannabis, som blev et symbol på deres uafhængighed fra den ældre generation.

Cannabis har fra 1960’erne til i dag gennemgået en normalisering, så cannabis ikke længere bliver forbundet med et bestemt sigment i samfundet. Man ser folk fra alle sociale lag både indtage, ryge og dyrke cannabis.

CannabisKultur.dk er stadig under opbygning - Formålet med hjemmesiden er at belyse cannabis historie i Danmark og internationalt.